JÁRMŰVEZETÉS ELTILTÁS HATÁLYA ALATT

JÁRMŰVEZETÉS ELTILTÁS HATÁLYA ALATT

Mivelhogy a tilalmat nagyon sokan nem tartották be, sőt sok újabb bűncselekményt is elkövettek eltiltás hatálya alatt álló vezetők (pl. ittas járművezetés, közúti baleset okozása), ezért a törvényhozó rendkívüli szigorral a korábban „csak” szabálysértésnek számító eltiltás hatálya alatti vezetést kriminalizálta, 2021. május 18. napjától bűncselekménnyé  nyilvánította. A Büntető Törvénykönyv ide vonatkozó szakasza így szól: 239/B. § (1) Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe  tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

pexels-jeshootscom-13861

Ez azokra az esetekre vonatkozik, ha valakit szabálysértési eljárásban vagy közigazgatási eljárásban tiltanak el jogerősen, vagy esetleg 18 közlekedési előéleti pontot összegyűjt, ekkor fél évre vonják be a vezetői engedélyét. (l. részletesebben www.18pont.hu) Még súlyosabb az elbírálás, a (2) bekezdés szerint, ami így szól: Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez azt jelenti, hogyha valakit pl. ittas járművezetés (l. részletesen www.ittasvezetes.hu) vagy más bűncselekmény miatt tiltanak el a járművezetéstől, és a tilalom alatt fény derül arra, hogy gépjárművet vezetett. Ezekkel a friss rendelkezésekkel tehát az eltiltás hatálya alatti vezetés súlyos jogkövetkezményekkel járó bűncselekmény. Az elkövetőt azonnal őrizetbe is vehetik, és kihallgatásáig, vagy gyorsított eljárásban lefolytatandó tárgyalásáig legfeljebb 72 órára bent tarthatják, de mivelhogy szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményről beszélünk, a 72 órán túli előzetes letartóztatással foganatosított fogvatartás sem kizárt. Mivelhogy a törvény nagyon friss, és a cél az elrettentés, ezért – főleg a (2) bekezdés szerinti súlyosabb esetnél komolyan kell számolni a hónapokban vagy akár években meghatározott tényleges szabadságvesztéssel. Ennek elkerülése végett elengedhetetlen az ügyvédi közreműködés! A szabadságvesztés hatékony ügyvédi közreműködéssel un. enyhítő szakasz alkalmazásával elkerülhető, pénzbüntetéssé változtatható, vagy a végrehajtása felfüggeszthető. A pénzbüntetés mértéke sem mindegy, a megfizethetetlenül magas pénzbüntetés ügyvédi közreműködéssel 100.000-200.000-Ft ra csökkenthető, illetőleg a kiszabott pénzbüntetésre kamatmentes részletfizetés elérhető. A büntetés kiszabásánál a korábbi közlekedési előélet (pl korábbi közlekedési bűncselekmény, vagy közlekedési szabálysértések) számít.

A közlekedési bűncselekményeknél szinte minden esetben kiszabásra kerül járművezetéstől eltiltás. Ennek nem akadálya az, hogy az alapügyben az korábban is kiszabásra került, így a korábbi eltiltás akár évekkel is meghosszabbodhat. Az eltiltás hatékony ügyvédi közreműködéssel elkerülhető, vagy minimális 1-2 hónapra csökkenthető. Több járműkategóriával rendelkező elkövetőnél a kiszabandó teljeskörű eltiltás akár meghatározott járműkategóriára korlátozható.

Az eltiltás kellemetlen jogkövetkezménye még a Közlekedési Alkalmassági Vizsga (köznapi nyelven utánképzés) amely szigorított KRESZ és vezetési, valamint pszichológiai alkalmassági vizsgából áll, több foglakozással, akár hónapokig elhúzódó eljárással. Költsége 140.000-220.000-Ft. Ügyvédi közreműködéssel van törvényes lehetőség az utánképzés elkerülésére.

A büntetőeljárásban nagyon fontos, hogy Ön ne ügyvédi képviselet nélkül vegyen részt az eljárásban. Mi a legmegfelelőbb erre a jogterületre szakosodott ügyvédi irodához továbbítjuk ügyét. Védőügyvédjei mindenről tájékoztatják Önt, kidolgozzák a megfelelő védekezést, a szükséges beadványokat elkészítik, közreműködnek, hogy Ön megfelelő vallomást tegyen, és az eljárások során (gyanúsítotti kihallgatás, bírósági tárgyalás) képviselik, valamint gondoskodnak róla, hogy ügye ne húzódjon el, hanem belátható rövid időn belül lezáruljon.

Amennyiben eltiltás hatálya alatt áll, arra bíztatjuk Önt, hogy a tilalmat ne szegje meg, ha azonban úgy érzi, hogy ez az Ön életében munkája, magánélete miatt „megoldhatatlan”, mielőtt elkövetné a bűncselekményt, feltétlenül keressen meg minket, hogy a felmerülő kockázatokról személyre szabottan tájékoztatni tudjuk Önt!

AZONNALI SEGITSÉGET KÉREK